कुठल्या पिकाला पीक विमा भेटेल आणि पीक विम्याची यादी काशी पहायची II how to check pim vima list.

कुठल्या पिकाला पीक विमा भेटेल आणि पीक विम्याची यादी काशी पहायची.how to check pim vima list.
Ya video madhe mi tumhala pik vima kutlya pikala lagu hou shakto he sangitle aahe aani pik vimyachi yadi kasha pahaychi he hi ya video madhe sangitle aahe.


Pik vima list pahnyasthi chi website:- http://krishi.maharashtra.gov.in/1237/Pradhanmantri-Pik-Vima-Yojana


Website:-http://krishi.maharashtra.gov.in/1237/Pradhanmantri-Pik-Vima-Yojana

Pik vima kutlya pikala lagu honar tyacha GR :- https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201711271530276301.pdf
PIK vima latest GR :- https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201803121409241601.pdf
No comments:

Post a Comment

कूळ म्हणजे काय? कूळाचे कोणते हक्क असतात? Kul Kayda Understand

  कूळ हक्क : आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जा...