तुमचे आधार कार्ड कोणी वापरत तर नाही ना ? हे कसे पहाल II how to know where misused my Adhar ID

तुमचे आधार कार्ड कोण दुसरे वापरत तर नाही न हे कसे पहाल
सर्व प्रथम तुम्ही तुमच्या मोबाइल किवा pc वरती Google ओपेन करा आणी त्यामध्ये UIDAI टाईप  करा.
त्यानंतर तुम्ही वेबसाईट वर क्लिक करा आणी वेबसाईट ओपन झाल्यावर Aadhaar Authentication History
या वर क्लिक करा.
त्यानंतर तुमचा आधार क्रमांक टाका आणी साईडला असलेला कोड पण टाकाआणी GenerateOTP वर क्लिक करा.
त्यानंतरतुमच्या मोबाईल वर १ OTP येईल आणी त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे असलेल्या डाटाची तारीख निवडा आणी otp दाखल करा.
त्यानंतर तुमचे आधार कार्ड कुटे कुटे वापरले गेले आहे ती हिस्ट्री तुमच्या समोर असेल.


No comments:

Post a Comment

हक्कसोडपत्र म्हणजे काय II हे कोणाला करता येते II काय आटी आहेत संपूर्ण माहिती.

  हक्कसोडपत्र म्हणजे काय ? हक्कसोडपत्र म्हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने सहहिस्सेदाराने त्याचा त्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवरील स्...