how to pay elctricity bill online in marathi तुमचे शेताचे किवा घराचे लाइट बिल ऑनलाइन कसे भराल.


सर्वप्रथम तुम्ही google  ओपेन करा त्या नंतर तुम्ही त्यामध्ये Electricity Bill Pay आसे टाइप करा त्यानंतर तुम्ही प्रथम wbsite ओपेन करा त्यामध्ये तुम्ही तुमचा ग्राहक क्रमांक टाका त्यखाली तुमच्या परिसरचा कोड टाका तो तुम्हाला तुमक्या लाइट बिलावर भेटेल ते टाकल्यानंतर सबमिट करा.

 तुम्हाला 1 लाइन मध्ये तुमक्या बिलची रक्कम आणि ड्यू डेट आसेल त्याखाली Make payment आसे आसेल त्यावर क्लिक करा.

 आणि मद्यभागी तुम्हाला term contition चा 1 बॉक्स आसेल त्यावर क्लिक करा.

 आणि तुमचं मोबाइल टाइप करा बिलची रक्कम आपोआप येईल आणि pay करा त्यानंतर तुमक्या समोर दुसरे पेज येईल त्यामध्ये तुमकी बँक सालेक्ट करा आणि बँकेचे सर्व डिटेल्स टाकून सबमिट करा.


त्यानंतर तुम्हाला तुमी भरलेल्या बिलची पावती येईल तिची प्रिंट काढा किवा स्टोर करून ठेवा त्यावरती वेव्हाराचा नबर आसतो ती पावती तुमच्या साथी पुरावा आहे।

No comments:

Post a Comment

हक्कसोडपत्र म्हणजे काय II हे कोणाला करता येते II काय आटी आहेत संपूर्ण माहिती.

  हक्कसोडपत्र म्हणजे काय ? हक्कसोडपत्र म्हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने सहहिस्सेदाराने त्याचा त्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवरील स्...